UVJETI POVRATA KUPLJENE ROBE

UVJETI POVRATA KUPLJENE ROBE

Vrijedi od 01.12.2018

Ako je zadovoljen poslovni interes Danim d.o.o. za preuzimanjem već prodane robe kupcu, tj. ako Danim d.o.o. u svojoj prodajnoj mreži može ponovno prodati robu koja je predmet povrata u narednom periodu od 7 dana, tada će se izvršiti preuzimanje (povrat) robe od kupca po slijedećim pravilima, a prema broju dana od dana preuzimanja robe:
0-7 dana – vrijednost prodajnog iznosa se umanjuje za 20%.
7-15 dana – vrijednost prodajnog iznosa se umanjuje za 30%.
15-30 dana – vrijednost prodajnog iznosa se umanjuje za 50%
Iznad 30 dana – roba se ne može vratiti u Danim d.o.o.
Kupac snosi trošak povrata robe!
– trošak povrata robe tuzemno u poslovnicu Danim d.o.o. – Velika Gorica prema uvjetima ugovorenog prijevoznika – trošak povrata robe inozemno u centralno skladište Polcar – Poljska prema uvjetima ugovorenog prijevoznika

POSTUPAK:
1.) Šalje se ZAHTJEV ZA POVRAT
Obrazac dostupan na web-stranici www.autodijelovi.net . Zahtjev se šalje na e-mail: prodaja@danim.hr
Popuniti obavezno:
– kataloški broj
– broj komada
– broj računa po kojem je roba kupljena i datum računa
– razlog povrata
– podatci o automobilu, broj šasije

2.) Tek po ODOBRENJU ZAHTJEVA iz Danim d.o.o., roba se šalje u Danim d.o.o. (rok 3 dana!)
a) Gore navedeni uvjeti vrijede isključivo za robu koju Danim d.o.o. uvozi sa skladišta Polcar PPH – Poljska, a Polcar PPH – Poljska ima uvrštenu u stalni asortiman prodaje, tj. na kontinuiranoj zalihi.
b) Za robu koju Danim d.o.o. uvozi, ali nije u stalnoj zalihi tvrtke Polcar PPH – Poljska , nije moguć povrat. Jedino u slučaju da Polcar PPH – Poljska pristane na povrat, robu je moguće vratiti, ali u tom slučaju kupac snosi sve troškove vezane uz prethodnu nabavu robe kao i troškove povrata robe Polcar PPH – Poljska, a vrijednost iznosa povrata se umanjuje i prema uvjetima za povrat robe Polcar PPH – Poljska.
c) Robu nabavljenu od domaćih partnera, moguće je vratiti prema uvjetima dotičnog partnera, ali najkasnije 4 dana od dana preuzimanja robe od Danim d.o.o.

VAŽNO ! Sva roba koja je predmet povrata:
– mora biti neoštećena, tj. neugrađivana
– u potpuno neoštećenoj ambalaži
– neoštećene naljepnice proizvođača
– ne smije biti dodatnih pisanja po ambalaži
– nesmije biti dodatnih naljepnica po ambalaži
– nesmije biti cijena po ambalaži
– nesmije biti nikakvih traka za obljepljivanje od strane prijevoznika

U suprotnom povrat robe nije moguć.

U Zagrebu 01.12.2018.

Danim d.o.o.
Danijel Matković
Direktor